Moje IP

Moje IP

100.28.0.143

Każde miejsce w sieci, posiada swój niepowtarzalny identyfikator, identyfikator ten nazywany jest adresem. W technologiach sieciowych jest to określenie konkretnego urządzenie lub wskazuje punkt przyłączenia do sieci, ten punkt nazywany jest popularnie interfejsem sieciowym. Do danego interfejsu przypisywany jest jego identyfikator czyli właśnie adres IP. W rezultacie oznacza to, że jedno urządzenie posiadające kilka interfejsów może posiadać kilka adresów IP, po odpowiednim dla każdego nich. Należy jednak pamiętać że posługując się określeniem interfejs sieciowy nie zawsze mamy na myśli kartę sieciową. Interfejsem sieciowym może być pętla zwrotne (loopback), tunel VPN lub inny program urządzenie zapewniające komunikację hosta z siecią. Urządzenie posiadające kilka interfejsów i podłączone fizycznie do sieci logicznych może nawiązać z każda z tych sieci połączenie, dzięki temu każdy z interfejsów będzie miał własny adres IP. Maszyny które posiadają kilka adresów IP, inny dla każdego z interfejsów, określane są jako multi-homed. Ze względu na swą rolę każdy router jest urządzeniem typu multi-homed, ponieważ jego zadaniem jest zapewnienie przesyłania pakietów pomiędzy różnymi sieciami logicznymi występującymi po stronie każdego z interfejsów.

Struktura adresu IP

Adres IP ma stałą długość 32 bity. Zapisywany jest przeważnie jako 4 oddzielne oktety. Najpopularniejszy zapis adresów IP to prezentowanie ich jako cztery dziesiętne liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami.

Przykładowy adres IP

192.168.100.25

Przedstawiony w postaci binarnej:

11000000 10101000 1100100 11001