Adres IP

Komputer podłączony do sieci otrzymuje adres IP, otrzymany adres jest konieczny do zapewnienia komunikacji z pozostałymi urządzeniami w sieci.
Łącząc się z Internetem, w momencie negocjacji protokołu, komputer otrzymuje adres IP, na okres trwania połączenia. Po przerwaniu połączenia i kolejnym wejściu do sieci, komputer może otrzymać inny numer. Z punktu widzenia sieci jest on traktowany jak serwer o adresie IP.

Sposób łączenia, w którym przy każdym połączeniu komputer otrzymuje inny adres nazywa się dynamicznym przyznawaniem adresu IP. Komputery dołączone do sieci na stałe mogą mieć stałe adresy IP. Żeby ułatwić ludziom posługiwanie się adresami wprowadzono udogodnienie. Serwery nazwano w sposób łatwy do zapamiętania (np. moje-ip.eu) i stworzono serwis DNS. Jego zadaniem jest zamiana nazwy na kod liczbowy.