Klasy adresów protokołu IP

klasy_protokolu_ip

Klasy protokołu IP

 • Klasa A

Klasa A została stworzona do obsługi bardzo dużych sieci. Wstępnie zakładano, że zapotrzebowanie na tego typu sieci będzie stosunkowo niskie, dlatego też architektura klasy A zakłada małą liczbę sieci klasy A przy bardzo dużej liczbie hostów.

Adres IP klasy A

Adres IP klasy A

Adres 127.0.0.1 teoretycznie powinien zawierać się w sieci klasy A, praktycznie jednak został on przypisany do localhost i służy do testowania. Komunikacja z adresem 127.0.0.1 oznacza wymianę informacji wewnątrz jednego hosta.

 • Klasa B

Klasa B została stworzona do obsługi średnich i dużych sieci. W adresie IP sieci klasy B, adres sieci zajmuje pierwsze dwa oktety, natomiast pozostałe dwa określają adresy hostów.

Zakres adresów IP sieci klasy B rozpoczyna się od 128.0.0.0 a kończy 191.255.255.255. Oznacza to, że sieć może obsłużyć maksymalnie 65 534 hosty a maksymalna ilość sieci klasy B wynosi 16 382.

Adres IP klasy B

Adres IP klasy B

 • Klasa C

Klasa C została stworzona do obsługi dużej liczby małych sieci. Pierwsze trzy oktety określają adres sieci natomiast oktet ostatni definiuje hosty. Dopuszczalny zakres adresacji sieci klasy C rozpoczyna się od adresu IP 192.0.0.0 a kończy 223.255.255.255. Pojedyncza sieć klasy C pozwala obsłużyć 254 hosty, natomiast maksymalna ilość sieci klasy C wynosi 2 097 150.

Adres IP klasy C

Adres IP klasy C

 • Klasa D

Klasa D została stworzona do multiemisji (multicast). Adres multicast jest unikalnym adresem sieci, który kieruje pakiety do grup adresów IP. Takie rozwiązanie jest dużo wydajniejsze od tworzenie oddzielnego strumienia do poszczególnych odbiorców. Dopuszczalny zakres adresów IP hostów sięga od 224.0.0.0  do 239.255.255.254

Adres IP klasy D

Adres IP klasy D

 • Klasa E

Zdefiniowano klasę E, lecz jej adresy zostały zarezerwowane przez Internet Engineering Task Force (IETF) na potrzeby badawcze i klasa ta nie może być używana w Internecie. Adresy IP sieci klasy E zawarte są w zakresie od 240.0.0.0 do 255.255.255.255

Adres IP klasy E

Adres IP klasy E

 • Adresy prywatne

  • Adresy prywatne sieci klasy A to zakres adresów IP:   10.0.0.0 – 10.255.255.255,
  • Adresy prywatne sieci klasy B to zakres adresów IP:   172.16.0.0 – 172.31.0.0,
  • Adresy prywatne sieci klasy C to zakres adresów IP:   192.168.0.0 – 192.168.255.0.