Można sprawdzić adres IP komputera. Wynik zostanie oznaczony na poniższej mapie.
Podaj adres IP


Możesz sprawdzić dowolny adres IP komputera lub smartfona pracującego pod kontrolą dowolnego systemu. Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na mapie z dość dużą dokładnością. Poznasz kraj oraz miasto sprawdzanego IP