Sprawdzanie IP

Można sprawdzić adres IP komputera. Wynik zostanie oznaczony na poniższej mapie.
Podaj adres IP


Adres IP został zlokalizowany:


Możesz sprawdzić dowolny adres IP komputera lub smartfona pracującego pod kontrolą dowolnego systemu. Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na mapie z dość dużą dokładnością. Poznasz kraj oraz miasto sprawdzanego IP