Sprawdzanie IP

Można sprawdzić adres IP komputera. Wynik zostanie oznaczony na poniższej mapie.

Podaj adres IP:


Adres IP został zlokalizowany:

Mapa przedstawiająca lokalizację Moje IP.

Możesz sprawdzić dowolny adres IP komputera lub smartfona pracującego pod kontrolą dowolnego systemu. Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na mapie z dość dużą dokładnością. Poznasz kraj oraz miasto sprawdzanego IP