Sprawdzanie IP

Można sprawdzić adres IP komputera. Wynik zostanie oznaczony na poniższej mapie.

Podaj adres IP:


Adres IP został zlokalizowany:

Szczegółowy raport infromacji o adresie IP
  • Dokładna lokalizacja
  • Wskazanie lokalizacji na mapie
  • Dane dostawcy Internetu
Przykład
9,90 zł (z VAT)


Mapa przedstawiająca lokalizację Moje IP.

Możesz sprawdzić dowolny adres IP komputera lub smartfona pracującego pod kontrolą dowolnego systemu. Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na mapie z dość dużą dokładnością. Poznasz kraj oraz miasto sprawdzanego IP